Objednávka - Penetrační testy

 

Externí penetrační testy

Realizovat externí penetrační testy: ano ne
Počet koncových zařízení:
Typ koncových zařízení:
(router, server, modem ...)
Metoda testů: nedestruktivní (bez DoS útoků) DoS útoky

Další upřesnění:

 

 

Interní penetrační testy

Realizovat interní penetrační testy: ano ne
Celkový počet zařízení síti:
(router, switch, server atd.)
Počet testovaných zařízení:
Metoda testů: nedestruktivní (bez DoS útoků) DoS útoky
Typ operačních systémů:
Počet stanic:
Počet serverů:
Počet další aktivních prvků:
Testy s vědomím správce sítě: ano, bude spolupracovat
ne, požadavek pouze z vedení
Lokalita (město):

Další specifikace:

 

 

Penetrační testy bezdrátových zařízení


Realizovat testy bezdrátových zařízení: ano ne
Počet bezdrátových zařízení: zařízení:
Typ testů: aktivní útok na zařízení, prolomení klíče
pasivní odposlech komunikace a dešifrování
test dosahu signálu
test optimalizace použ. kanálů, zlepšení výkonu

Další specifikace:

 

 

Testy sociálního hackingu

Realizovat testy sociálního hackingu ano ne

Další specifikace:

 

 

Další informace

Další požadavky a specifikace:

 

 

Požadovaný termín zahájení:
Požadovaný termín ukončení:


Kontaktní informace

Kontaktní osoba:
Společnost:
E-mail:
Telefon: